Company Limited Trading Services GN VC GLOBAL
Friday, 23-02-2024
Link
Exchange rate

Tuyển dụng

Chức danh: Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu

Chi Tiết Công Việc
Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định
Nơi làm việc : 104 Hồng Hà , Phường 2 , Quận Tân Bình , TPHCM
Chức vụ : Nhân viên
Mức lương : Thỏa thuận
Mô tả công việc : acb
Yêu cầu chung : dsd
Số lượng : 5
Thời gian nộp hồ sơ : 03-08-2015
Nộp hồ sơ tại : 104 Hồng Hà , Phường 2 , Quận Tân Bình , TPHCM
Tuyển dụng khác:
Statistical
Customer
© 2015 Company Limited Trading Services GNVC GLOBAL. All rights reserved.